Faculty

 • Professor: Mingchu Li --------------------Li_mingchu@yahoo.com
 • Associate Professor:Yuan Tian ---------- tianyuan_ca@sina.com
 • Lecturer: Lin Yao er: Weifeng ------
 • Lecturer: Weifeng -------------------- ---- Sun wfsun@mail.ustc.edu.cn
 • Lecturer: Zhenquan Qin ------------------ zqqin@mail.ustc.edu.cn
 • Lecturer: Yu Han -------------------- ---- -rjxyhy@yahoo.com.cn

Current Students:

 • Doctor 3:

 • Yongrui Cui--------------------- cyr811127@yahoo.com.cn
 • Hongyan Yao -------------------abroat@163.com

  Doctor 2:

 • Cheng Guo -----------------------guo8016@163.com
 • Yizhi Ren ------------------------ renyizhi2005@yahoo.com.cn
 • Yu Zong------------------------- zyphoenixjp_2005@yahoo.com.cn

  Doctor 1:

 • Zhihui Wang --------------------canyu1217@163.com
 • Zhenzhou Guo------------------ asdgzz@gmail.com
 • Yuanfang Chen -----------------daican1983@yahoo.com.cn
 • Hui Zhao ------------------------oneflyingstar@hotmail.com

  Master 3:

 • Lei Huang-----------------------leihuang2005@126.com
 • Shu Chen -----------------------nighttree1982@126.com
 • Jia Zhang----------------------- zjjz.neu@163.com
 • Bo Chen ------------------------ghost_game@126.com
 • Wei Zhong--------------------- zhongweijlu@163.com
 • Qun Xu ------------------------xuqun1207@163.com

  Master 2:

 • Biao Xu ------------------------shubiao_1983@163.com
 • Jingshun Zhang ---------------zjs23@gmail.com
 • Xingquan Wang ---------------wxt6582295@163.com
 • Jia Li ---------------------------goodallen1985@126.com
 • Weiwei Wang -----------------www_225@yahoo.com.cn
 • Zhongtao Liu ------------------eniu.com@gmail.com
 • Jianguo Wu --------------------wujianguo_168@163.com
 • Yifan Zhang -------------------zyf_ivn@126.com

  Master 1:

 • Jingyu Hua --------------------jyh_best@yahoo.com.cn
 • Kaibin Li ---------------------- lkb2003@gmail.com
 • Liang Sun -------------------- dllgsl@yahoo.com.cn
 • Laiping Zhao------------------ zhaolaiping@163.com
 • Cuifang Rong----------------- rcflrcf@126.com
 • Lei Xu------------------------- cheerboy@sina.com
 • Jing Hu------------------------ cicihj_0795@163.com
 • Jingpei Pan-------------------- xiaopan0502@163.com

  Bachelor 4:

 • Zhiyuan Su --------------------suzhiyuan2004@yahoo.com.cn
 • Yanchuan Huang --------------huangyanchuan2004@126.com
 • Weitong Hu --------------------huweitong420@163.com
 • Chao Han -------------------- -hanchao0812@163.com
 • Dong Jiao -------------------- -jiaodong0418@yahoo.com.cn
 • Xubo Liu ----------------------liuxubo1207@163.com
 • Shuo Zheng -------------------qianshanxuanye@163.com
 • Yudan Zhu -------------------- zhuyudan1207@163.com

Previous Students:

----------2006:

 • Maohua Chen -------------------- Huawei Technologies Co. Ltd. China ,Shen zhen
 • Jin Fu ------------------- -------- Chinasoft Co.Ltd (Beijing)
 • Zenghu Jiang -------------------- -Huawei Technologies Co. Ltd. China ,Beijing
 • Xueshu Fei -------------------- ---Japan
 • Jinshi Geng -------------------- --International Business Machines Corporation (IBM), Dalian
 • Sijia Yang------------------- --- -- America
 • Bin Yang -------------------- -----Huawei Technologies Co. Ltd. China (Beijing)
 • Xie Jun -------------------- ------ China University of Petroleum PhD candidate
Laboratory of Information Security and Grid Technology
School of Software,Dalian University of Technology, Economy and Technology Development Zone, Dalian City 116620, P.R.China
Phone: (86)411-87571522   Fax: (86)411-87571567
Copyright © 2007 All right reserved